8/2010

  • 12 sierpnia 2011 14:13

Zarządzenie w sprawie wyznaczenia pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników OSiR, oraz do udzielania pierwszej pomocy

Przejdź do wpisu

7/2010

  • 12 sierpnia 2011 14:12

Zarządzenie w sprawie ustalenia dla pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji dnia wolnego w zamian za dzień 25 grudnia przypadający w sobotę

Przejdź do wpisu

6/2010

  • 14 grudnia 2010 15:53

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej

Przejdź do wpisu

5/2010

  • 14 grudnia 2010 15:51

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia REGULAMINU ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Przejdź do wpisu

4/2010

  • 18 października 2010 20:12

Zarządzenie w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro

Przejdź do wpisu

3/2010

  • 18 października 2010 19:49

Zarządzenie w sprawie udzielenia Pani Annie Bugajskiej – Głównej Księgowej OSiR upoważnienia do dokonywania dyspozycji rozliczeniowych na rachunku bankowym

Przejdź do wpisu

2/2010

  • 18 października 2010 19:47

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania

Przejdź do wpisu

1/2010

  • 18 października 2010 19:46

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy

Przejdź do wpisu
Powrót