13/2014

Zarządzenie w sprawie ustalenia dla pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji dnia wolnego w zamian za dzień 1 listopada przypadający w sobotę

Przejdź do wpisu

12/2014

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji kontroli wewnętrznej, obiegu dokumentacji dowodów finansowo-księgowych oraz zakładowego planu kont dla Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Sędziszowi...

Przejdź do wpisu

11/2014

Zarządzenie w sprawie używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy

Przejdź do wpisu

10/2014

Zarządzenie w sprawie organizacji i zasad szkoleń z dziedziny bhp

Przejdź do wpisu

9/2014

Zarządzenie w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej  i Likwidacyjnej       Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie

Przejdź do wpisu

8/2014

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w kasie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie  

Przejdź do wpisu

7/2014

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminów korzystania z obiektów Kompleksu Sportowo – Rehabilitacyjno – Edukacyjnego w Sędziszowie przy ul. Dworcowej 20A  i Bazy Turystyczno -  Kulturalno – Re...

Przejdź do wpisu

6/2014

Zarządzenie w sprawie udzielenia zaliczki dla pracownika Bazy TKR Pana Tadeusza Nowaka

Przejdź do wpisu

5/2014

Zarządzenie w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych, stosowanych w Ośrodku Sportu i Rekreacji  w Sędziszowie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro...

Przejdź do wpisu

4/2014

Przejdź do wpisu

3/2014

Zarządzenie w sprawie ustalenia dla pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji dnia wolnego w zamian za dzień 3 maj przypadający w sobotę  

Przejdź do wpisu

2/2014

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Wynagradzania

Przejdź do wpisu

1/2014

Zarządzenie o zmianie zarządzenia Nr 12/2012 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Sędziszowie z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sęd...

Przejdź do wpisu