• 04 października 2022 15:22

Wykonanie częściowej rozbiórki i zabezpieczenia budynku pływalni w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sędziszowie

Roboty budowlane Wykonanie częściowej rozbiórki i zabezpieczenia budynku pływalni w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sędziszowie SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Rola zamawiającego Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego 1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie 1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 260404598 1.5) Adres zamawiającego 1.5.1.) Ulic...